Turul fabricii

Standard Factory

Fabrică standard

Material warehouse

Depozit de materiale

Sewing workshop

Atelier de cusut

Inspection and packaging workshop

Atelier de inspecție și ambalare

Finished products warehouse

Depozit de produse finite